spacer
spacer
Logo Pablo Feo
header
spacer

Empresa


Construccions Pablo Feo S.L. s una empresa pionera en la rehabilitaci de faanes i estructures. Es tracta d'una empresa familiar amb ms de 25 anys dexperincia en el mn de la construcci en general i dotada de personal qualificat, amb anys de dedicaci.


Seguretat


Per lexecuci dels serveis es disposa dun projecte realitzat per un tcnic, on hi figura amb claredat i detall cadascuna de les patologies i la seva corresponent soluci. A ms, s'elabora un Estudi de Seguretat i Salut en el treball. Aquest estudi de Seguretat i Salut laboral est redactat dacord amb les especialitzacions establertes al Reial Decret 1.627/1997, de la Llei 31/1995 de Prevencions de Riscos Laborals i el Reial Decret 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenci.

A ms, Construccions Pablo Feo S.L compta amb eines especialitzades i bastides prpies, homologades i amb tots els controls de muntatge i desmontatges que dicta la normativa actual, per oferir una seguretat en la realitzaci dels seus treballs:

Qualitat

Tant important com la seguretat s el material que utilitzem. A Pablo Feo S.L. treballem amb grans marques reconegudes i qualificades dins el mn de la construcci, que garanteixen una bona qualitat i acabat, com poden ser Valentine, Bettor, Sika...


spacer
spacer
header
spacer
spacer
Legal
DunlockDunlock